Päivitetty visuaalinen urapolkuni maaliskuussa 2019

Viime vuodet ovat olleet töiden ja opintojen saralla elämässäni hyvin kiireisiä, minkä voi havaita päivittämästäni visuaalisesta urapolustani. Kuten tästä voi havaita, koulutus (vihreä) on muodostanut minulle viime vuosina keskeisen uraani värittävän polun, joka on samalla ohjannut työelämääni liikunnanohjauksen ja tennisvalmennuksen kautta yritysviestinnän ja opettajuuden pariin. Samalla opettajuus on tiivistänyt CV:täni, jonka palaset ennen olivat kovin hajallaan. Olen päässyt työssäni yhdistämään oikeastaan kaikkea sitä osaamista ja kokemusta, joita työ- ja opintourani varrelle on mahtunut.

Career timeline - Urapolku - Ville Kilpiä
Päivitetty visuaalinen urapolkuni maaliskuussa 2019.

Miltä ammatillisen opettajan tulevaisuus sitten näyttää? Haluaisin sanoa, että työnteko jatkuu ennallaan tästä työurani päätökseen, koska tiedän olevani työssäni erinomainen, monipuolinen ja arvostettu osaaja. Silti juuri tällä hetkellä tulevaisuus on jälleen kerran hämärän peitossa, kuten nykymuotoiseen työelämään näköjään kuuluu. Ammatillinen peruskoulutus on hallituksen #koulutusleikkaus ten ja #amisreformi ksi kutsutun koulutusuudistuksen vuoksi murroksessa. Seuraavaksi on mahdollista, että oppivelvollisuus laajennetaan toiselle asteelle, mikä tuskin ainakaan lisää opiskelijoiden opiskelumotivaatiota. Samalla ammatillisen opettajan työehtoihin on tulossa muutoksia. Jatkossa opettajien on sopeuduttava opettamaan yhä laajempia kokonaisuuksia myös omien osaamisalueidensa ulkopuolelta. Vastaavasti uuden työehtosopimuksen mukaan palkkoja ja vapaa-aikaa ollaan leikkaamassa. Normaalistihan vaihtokauppa on sellainen, että jos palkkaa leikataan, vapaa-aikaa samanaikaisesti lisätään. En ole tähän päivään mennessä vielä kuullutkaan, että jokin yleissitovia työehtoja neuvotteleva ammattiliitto onnistuisi neuvottelemaan työehtoihin tällaisia heikennyksiä, mutta opettajia edustava OAJ näkyy tässäkin onnistuneen.

Mitä tästä kaikesta nyt sitten seuraa? Yhteiskunnan näkökulmasta palkkojen leikkaaminen työehtosopimuksella on lyhytnäköistä, sillä kykenevät työntekijät eivät näe ammatillisen opettajan työtä jatkossa enää työmarkkinassa houkuttelevana vaihtoehtona. Vastaavasti jo olemassa olevat opettajat, joilla on mahdollisuus työllistyä muuallekin, hakeutuvat muihin hommiin. Itse olen näissä tilanteissa kuin kala vedessä. Olenhan entisenä ammattivalmentajana tottunut neuvottelemaan omat sopimukseni paikallisesti ja ihan itse. Työehdoista neuvoteltaessa tulosten ja työpanoksen pitäisi olla työntekijäpuolen neuvotteluvaltti. Mikäli työnantajan tarjoamat ehdot eivät miellytä, keskustelu päättyy siihen kunnes tarjotut ehdot paranevat. Elleivät parane, työnantajan viesti on se, etteivät he halua korkeaa laatua vaan tyytyvät mieluummin ale-laarin antiin. Seuraankin opettajan työehtojen konkretiaa ennen kaikkea kiinnostuneena ja uteliaana. Ale-laarista en itseäni jatkossakaan ajatellut löytää.

Yhtä kaikki, vaikka ammatillisen opettajan työurani päättyisi tänään, olen ollut työssäni erittäin tyytyväinen. Nuorten kanssa on ollut pääosin erittäin hauska työskennellä, ja tiedän, että heistä kasvaa oikein hyviä ja vastuuntuntoisia aikuisia. Ilman hyvää ja välittävää opetusta jotakin jää kuitenkin saavuttamatta. Siksi toivon, että epävarmuudet ja lyhytnäköiset tehostamispäätökset eivät pilaisi tekeillä olevaa työtä ja pakottaisi ammatillisen koulutuksen osaajia häipymään muille maille. Päätösten ja “neuvotteluiden” vaikutuksia odotellessani minulla on aikaa päivittää CV:täni sekä pohtia tulevaisuuden vaihtoehtojani.

Työhakemus muodostaa työnhaun ytimen

Edellisessä postauksessani kirjoitin siitä, miten tärkeää on osata ottaa vastaan edistettä (= palautetta) osana työnhakua – tai mitä tahansa oppimistilannetta. Tässä postauksessani kirjoitan työnhaun ydindokumentista: työhakemuksesta. Ei näet ole ihan se ja sama, millaisen työhakemuksen kirjoitat. Työhakemuksen tulee olla haettuun paikkaan räätälöity, ja siitä tulee käydä ilmi ne asiat, jotka ovat sinun vahvuutesi juuri kyseistä paikkaa hakiessasi. Tämä puolestaan vaatii, että työtä hakevan henkilön on oikeasti luettava, mitä työpaikkailmoituksessa oikein sanotaan. Millaista tyyppiä siinä haetaan, ja millaisia ominaisuuksia hänellä toivotaan olevan?

Työhakemus on markkinointikirjeesi – paneudu siihen huolella!

Kyllä. Luit oikein. Työhakemus on markkinointikirje, jonka tarkoituksena on erottaa sinut positiivisesti kanssakilpailijoistasi ja avata sinulle ovi työhaastatteluun. Voit vain miettiä, millaisen kuvan annat tuotteestasi, jos kirjoitat hakemuksesi hutiloiden ja täyteen virheitä. Tässä tapauksessa tuotteesi olet nimittäin sinä itse ja sinun oma kallisarvoinen aikasi.

Uinuitko aikoinaan äidinkielen tunneilla? Viimeistään työhakemusta tehdessäsi sinun täytyy ottaa kynä kauniiseen käteen ja ryhtyä harjoittelemaan oikeinkirjoitusta. Tarvittaessa voit pyytää myös kaveriltasi apua oikoluvussa ja kirjoitusasun korjaamisessa, mutta älä silti laita ketään muuta tekemään työhakemusta puolestasi.

Analysoi työpaikkailmoitus

Äidinkielen opettajana kohtaan päivittäin ihmisiä, jotka kertovat, etteivät he ole lainkaan lukuihmisiä. Sanon tämän nyt yhden kerran: ryhdy lukemaan. Työpaikkailmoitusten analysointi ja työhakemusten kirjoittaminen edellyttävät hyvää luetun ymmärtämisen taitoa, joten jos et lainkaan lue, tulet antaneeksi etulyöntiaseman muille samoista paikoista kanssasi kilpaileville.

Työpaikkailmoitusta analysoidessasi voit poimia haetut ominaisuudet vaikkapa kahteen kategoriaan: 1) osaamisiin ja 2) ominaisuuksiin. Osaamista voit hankkia kätevästi eri oppilaitoksista, jotka vieläpä antavat opintojen päätteeksi todistuksen suorittamistasi kursseista ja opintokokonaisuuksista. Jos koulut jäivät aikoinaan käymättä, on osaamiset pystyttävä näyttämään jollakin muulla keinolla kuin todistuksella. Joihinkin työpaikkoihin ei edes ole mahdollista päästä, ellei ole suorittanut tehtävään oikeuttavia opintoja. Vai haluaisitko sinä kuulla ennen leikkausta, että leikkauksen suorittaakin tänään itseoppinut kirurgi?

Ominaisuuksiasi voit kehittää itsenäisesti, joskin henkilökohtaisten ominaisuuksien viilaaminen vaatii hyvää itsetuntemusta. Jos työpaikkaan haetaan käytöstavat omaavaa ja tiimityötaitoista hyvää tyyppiä, niin jos sinulla ei vielä ole hyviä käytöstapoja tai tiimityötaitoja, sinun täytyy alkaa niitä viimeistään nyt harjoitella. Jos saat raivarit paikan mennessä jollekin toiselle, on sinun luultavasti katsottava peilikuvaasi syvälle silmiin. Kukaan ei näet toivo työkaverikseen kiukuttelijaa.

Kirjoita hakemuksesi analyysisi pohjalta standardimalliselle dokumenttipohjalle

Kun olet analysoinut työpaikkailmoituksen ja poiminut haetut ominaisuudet ja osaamiset ylös, seuraava tehtäväsi on rastittaa kohdat, jotka täsmäävät sinuun. Jos kaikki osaamiset ja ominaisuudet puuttuvat, haettu työpaikka on luultavasti sinulle toistaiseksi liian vaativa. Tämä ei kuitenkaan suinkaan tarkoita, että kannattaisi luovuttaa. Päinvastoin. Jos et vielä täytä työtehtävän vaatimuksia, voit hyvin kehittää osaamistasi ja ominaisuuksiasi pitkällä tähtäimellä niin, että rasteja alkaa tämän kaltaisiin työtehtäviin löytyä. Toisaalta voit juuri tällä hetkellä kenties käyttää hakemuksen kirjoittamiseen varaamasi ajalliset ja energiset resurssisi jonkin muun paikan hakemiseen.

Kun kirjoitat hakemustasi, muista ehdottomasti käyttää standardinmukaista dokumenttimallia. Jos et tiedä, millainen se on, sinun kannattaa ehdottomasti etsiä käsiisi virallinen dokumenttipohja ja opetella se niin, että pohja asettuu selkäytimeesi. Tarvitset virallista dokumenttimallia monenlaisissa yhteyksissä. Harjoittelin itse aikoinaan dokumenttimallit konekirjoitusopettajani johdolla, joka vaati tarkkuutta ja huolellisuutta pohjien tekoon. Niinpä nykyisin arvioin dokumentit myös niiden ulkoasun ja tasapainoisuuden osalta.

Kun kirjoitat työhakemustasi, sinun ei tarvitse kirjoittaa kaikkea “auki”. Jos kirjoitat hakemuksesi tyylikkäästi asiakirjastandardien mukaisesti, siitä käy ilmi, että olet työntekijänä täsmällinen, huolellinen ja tarkka. Sinun ei myöskään tarvitse kertoa koko työhistoriaasi, sillä se käy ilmi hakemuksesi liitteeksi tulevasta CV:stä. Sen sijaan pyri vastaamaan siihen, miten tyyppinä ja osaamiseltasi vastaat työpaikkailmoituksessa pyydettyihin ominaisuuksiin. Työhakemuksen myös pitäisi mahtua yhdelle A4-liuskalle. Jos yksi liuska ei riitä, karsi hakemuksestasi tarpeettomat kohdat. Älä toista itseäsi.

Lopuksi

Muista, että vaikka työhakemuksen kirjoittaminen on työtä, työpaikan hakemisen tulee olla hauskaa. Ja vielä parempi, jos hauskuus näkyy kirjoituksestasi. Muutoinkin työhakemuksen etiketin ja dokumenttistandardien tuntemus antaa itseluottamusta hakemuksen kirjoittamiseen. Hyvin etiketin tunteva voi tyylikeinojen nimissä ja erottautuakseen massasta jossain määrin myös poiketa standardista. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että toistuvat kirjoitusvirheet ja muut möhläykset voisi kuitata tyylikeinoina.

Toivotan sinulle paljon onnea työpaikkailmoitusten analysointiin ja työnhakuun.