Ilmastomarssilla vaadittiin ilmastopäätöksiä ja -toimia

Ilmastomarssi vaatii poliittisilta päättäjiltä toimia ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi - Ville Kilpiä
Ilmastomarssilla Helsingissä 6.4.2019 vaadittiin poliittisilta päättäjiltä ilmastotekoja ja -päätöksiä. #NytOnPakko #Ilmastomarssi #korvaamaton Photo © Ville Kilpiä

Me suomalaiset pidämme itseämme edelläkävijöinä ilmastoasioissa. Samalla monet kyseenalaistavat koko ilmastonmuutoksen turhanpäiväisenä pelotteluna ja öyhöttämisenä. Viimeksi eilen kuulin Facebookissa siitä, ettei koko ilmastonmuutosta ole olemassakaan, eikä syytä muutoksiin ole. Että me suomalaiset emme voi yksin muuttaa maailman suuntaa, joten huolissaan ei pidä eikä tarvitse olla. Tiedeyhteisön konsensus kuitenkin pitää sitä yksiselitteisenä, että ilmasto muuttuu nopeasti ensisijaisesti ihmiskunnan toimien seurauksena, ja että muutoksia on saatava aikaan ennen kuin on liian myöhäistä. Ymmärrän kyllä, että on helppo kieltää asiat, joita ei näe. Pään pensaaseen laittaminen ongelmien kasautuessa ei kuitenkaan ole globaalia johtajuutta, jollaista tulevalta EU-puheenjohtajamaalta pitää voida edellyttää.

Meneillään olevat eduskuntavaalit ratkaisevat, millaiset teemat nousevat eniten esille ja millaiset jäävät taustalle. Vasta tuloksia arvioitaessa voidaan nähdä, mitkä teemat ovat kansalaisiin vedonneet. Joka tapauksessa 16-vuotiaan ruotsalaisen Greta Thunbergin käynnistämä Skolstrejk för Klimatet -liike on osoittanut, että ennen kaikkea nuoria kiinnostaa se, millaisen maailman me heille jätämme. Tietenkin kiinnostaa! He ja heidän jälkeläisensähän täällä elävät toivottavasti vielä kauan sittenkin, kun minä olen viimeisen blogitekstini kirjoittanut. Toivoisin, että nämä sukupolvet voisivat vielä nähdä luonnon monimuotoisuuden sellaisena kuin me sen vielä tänään näemme. Tämä on samalla vastuukysymys. Sen lisäksi, että me fossiilit käytämme fossiilisia polttoaineita surutta, tulemme kuluttaneiksi tulevien sukupolvien resursseja. Elämme siis tänäänkin ja loppuvuoden ajan meille jyvitettyjen globaalien resurssien osalta velaksi, sillä meillä Suomessa vuoden 2019 ylikulutuspäivä (jota toiset kutsuvat vaikkapa vähätellen nimellä WWF:n propagandapäivä) oli jo perjantaina 5. huhtikuuta. Yksinkertaisesti sen velan kanssa elävät ja sen maksavat tulevat sukupolvet.

Todella. Ikäluokkaerot vaikuttavat olevan merkittäviä siinä, miten näemme ympäristömme tilan ja tarpeen toimia. Nuoret marssivat ilmastonmuutosta vastaan vaatien Greta Thunbergin johdolla maailman poliitikoilta toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Samalla vaikkapa Suomessa vanhemmat ikäluokat ovat tottuneet siihen, että sotien jälkeen Suomessa on ollut mahdollisuuksia elää ja kuluttaa kuten kukin on itse halunnut. Teollinen aikakausi 1800-luvun lopusta näihin päiviin ja ennen kaikkea sotien jälkeinen aika ovat Euroopassa ja Suomessa olleet taloudellisen vaurastumisen aikaa. Globaalissa mittakaavassa kehittyvät taloudet vaikkapa Afrikassa, Aasiassa tai Etelä-Amerikassa voivat oikeutetusti kysyä, miksi he eivät saisi vaurastua ympäristön kustannuksella, kun me sen teollisella aikakaudella saimme tehdä. Ja ylikulutuspäivästä päätellen teemme yhä edelleen vaikkapa tukemalla turpeen käyttöä energianlähteenä. Samalla maailmanlaajuisesti väestönkasvua pitäisi kyetä hillitsemään esimerkiksi koulutukseen ja kehitysyhteistyöhön satsaamalla. Jotta pakolaisvirtoja olisi mahdollisuus hillitä, taloudellisesti vauraiden maiden ja maanosien pitäisi siis samalla kyetä ehkäisemään ilmastonmuutosta ja tukemaan kehittyvien maiden vakautta, turvallisuutta ja yhteiskunnallista kestävää kehitystä. Tämä ei suinkaan ole helppo tehtävä, vaan vaatii nimenomaan visionäärisyyttä ja johtajuutta – nähdä ja tehdä asioita aivan uudella tavalla.

Kyse onkin siitä, pystymmekö haastamaan omat “saavutetut etumme”, vai olemmeko kykenemättömiä saamaan aikaan maailmanlaajuista konsensusta, että yhteisiä toimia on tehtävä ja saatava aikaan. NIMBY-efekti (not in my backyard) vaikuttaa niin, että moni on valmis liputtamaan ilmastotekojen puolesta, kunhan ei tarvitse itse kyseenalaistaa omia kulutustottumuksiaan. Sikäli ilmastonmuutoksen osalta yhtälö on kiinnostava, että voimme jatkaa ennallaan, jolloin ainoa voimakkaasti muuttuva tekijä on ilmasto. Vastaavasti voimme säilyttää ilmaston niin ennallaan kuin sen ennallaan säilyttäminen nyt on mahdollista tekemällä yksilö- ja globaalitason muutoksia kulutustottumuksissamme. Aika näyttää, mihin suuntaan menemme. Itse olen kulutustottumuksiani jo muuttanut merkittävästi, ja haastan sinutkin tekemään edes pienenpieniä ilmastotekoja arjessasi. Pienistä ja säännöllisesti toistuvista teoista näet kasvaa ajan mittaan rutiineja ja suurten volyymien muutoksia. Näin ainakin itse uskon.

Voit nyt allekirjoittaa Ilmastoveivi-vetoomuksen, jonka avulla vaadimme EU-tasolla kestävämpää ilmastopolitiikkaa.

Same text in English:

Climate Is an Important Issue in Our Parliament Election

Ilmastonmuutos on globaali uhka - Ville Kilpiä
Stop climate change and save the polar caps. People are demanding politicians to make more effective decisions to prevent climate warming. Photo © Ville Kilpiä

We Finns tend to say, we are trendsetters in climate and environment issues. At the same time many people question about the whole climate change. I have heard, that Finland is too small country to change direction in global warming, and that’s why we shouldn’t be worried about it. Scientists around the world are still unanimous that climate is rapidly changing, and the main reason is how we people use our global resources. So, we should change our direction before it’s too late. I understand it’s easy to deny things we can’t see concretely. I still think we have to demand leadership in global issues even in this tiny country Finland, especially when we are preparing for the becoming presidency of the European Union.

At the moment we are having Parliamentary Elections in Finland, and the results will show what kinds of themes are more important than others for Finnish citizens. All in all, Greta Thunberg and all the young people around the world striking for climate are demanding for more effective action from governments and politicians. They are concerned about what kind of world they are going to receive as a patrimony from earlier generations. And of course they are! Hopefully they and their children are able to live on Planet Earth peacefully a very long time after I have written my last blog post. I wish these generations are able to see this beautiful diversity of nature as we see it today. It’s also a huge responsibility. In addition that we fossils use fossil energy, we consume resources of next generations. In Finland we are already living beyond our means as 2019 WWF Overshoot Day was on 5 of April. Simply said next generations are going to live with and pay this debt.

Generations seem to see these climate issues differently. Young people are marching against climate change demanding politicians worldwide to make more efficient decisions to prevent it. At the same time elder generations at least in Finland have got used to consuming resources as they want, after our country has created it’s prosperity during the period of industrialization and especially after World War II. It is important to notice, that this prosperity has been made with hard work. But in global perspective countries in Africa, Asia or South America may ask, why can’t they prosper in the same way using global resources as we did before. And when thinking about this Overshoot Day we are still doing. At the same time we should inhibit population growth investing in education and global development cooperation. In Finland we have gone in the totally opposite way making education and development cooperation cuts lately. To prevent global refugee problems countries like Finland should take part in preventing climate change and supporting societal stability, safety and sustainable development in developing countries. This is not an easy task to do, but what we need is visionary leadership – ability to see and do things differently and in totally new way.

The main question is are we really able to challenge our own achievements, or are we totally incapable to reach worldwide consensus, that we have to act before it’s too late. NIMBY effect (not in my backyard) is an effective way in human action, and in climate change issue we say we want to support clean ways of life, but when we face a need to change our own consuming habits, we don’t want to do any changes. “Why should I, as someone else can do?!” But the reality is that if we continue living like this, the only changing object is our environment and climate. At the same time we can still choose to reduce our own consuming and polluting and spare our environment. Time will show where we are heading. I have already changed my own consuming, and I challenge you to make even tiny environment and climate friendly actions in your everyday life. When we do and head up all these small routines, we are able to reach high volume changes. This is at least what I believe in.

You can now sign so called Ilmastoveivi appeal, that calls for more sustainable climate policy in European Union.

I Just Received My 4Ocean Bracelet

As I told before, I purchased the 4Ocean bracelet in order to help the organization to clean oceans from plastic trash. So today I received a nice little bag with a bracelet made from recycled materials.

4ocean.jpg

thanks.jpg

And here is the bracelet itself.

bracelet.jpg

Normally I don’t buy things like this, but this time I made an exception. This bracelet reminds me how important it is to reduce my own plastic usage in my everyday life. It’s tough, because we people use plastic everywhere. However I believe there’s much good we can do for our environment with our personal choices, and seeing these possibilities and acting towards them is important. I just hope we still can save our diverse environment and unique planet from ourselves…

Helping Sea Turtles and Oceans

I just helped pull a pound of trash from the ocean by purchasing a Sea Turtle Bracelet from the 4Ocean online shop. 4Ocean is fighting against pacific plastic pollution. The amount of plastic in oceans is accumulating, and this progress is persistent if we do nothing. I want to help opening everybody’s eyes in this trouble we are having.

These kinds of environmental issues are really important, and we people, countries and societies must change our behavior towards our unique planet. I still believe I can do small things by myself to help and give respect to our environment, and so can you. This is my choice. What is yours?

Getting Growing International Audience for My Blog

I am very proud to say I have had growing international traffic on my website lately. I have had readers at least from #India, #Switzerland, #USA, #France, #Kenya and other parts of #Africa, #Indonesia, #Russia, #Sweden, #Norway, #Estonia, #Poland, #Japan, #Brazil, #Ireland, #Luxemburg, #India and so on along with my dear readers from #Finland.

It feels so privileged to see people worldwide being interested and finding something interesting to read or just visiting my website. I try to write my blog in English in the future, and hope to see more and more people becoming interested and even regular visitors on my site. I must also say, that I have learned a lot about blogging and search engine optimizing (SEO) lately, that helps me in widening my blog’s audience.

What blogging means to me, then?

Simply, writing my blog is an important way to express myself. I started writing my blog about 1,5 years ago, when I started studying at the Haaga-Helia School of Vocational Teacher Education. To be honest, I have written some blogs earlier, too, but these blogs have been more or less practicing and finding my natural way of writing and publishing texts. I write about topics like #learning, #leadership, #sustainability and #workinglife. There are also topics like #environment and climate change, that are always important to be brought up into discussion.

At the same time I finally feel like finding my own voice in writing. When studying, writing a blog was an excellent way to reflect my own learning. My friend Johanna has been a wonderful supporter in blogging, and I have learned so much from the dialogue we have had. In addition to learning, in a globalizing world it is always important to strengthen my own personal brand in working life. My website is also my personal resume.

Towards International Networking

International readers mean a lot for a networker like me as well, and hopefully my readers find interesting topics from my blog in the future, too. Writing is an excellent way to get to know people from all parts of our world. I love traveling and getting touch with diverse cultures. Seeing how people live in other parts of the world is interesting and offers mind-opening experiences – and sometimes even everlasting friendships. So for me writing a blog is an excellent way to create an international network. Networking means creating possibilities and security for our own lives, and it is also so much fun.

So I want to say lämmin kiitos, thank you so much, tack så mycket, danke schön, merci beaucoup, asante sana, muito obrigado, muchas gracias, grazie mille, большое спасибо, どうもありがとうございます and so on to all of you for your unique support and visiting my website. I truly hope to see you all soon again.

networking.jpg

Against Climate Change: How to Reduce My Ecological Footprint?

Today I signed a climate pledge and I ask you to do it as well. We both know climate is changing and that is harmful for all of us. We see more and more hurricanes, drought, starvation and all kinds of troubles, that cause human suffering and lack of nature diversity. And it’s still not sure if we really have time to stop this progress? Is it possible, or did we wake up too late? Paris Agreement is in every case an important step towards doing our best to save our globe. Still, there is much to do in everybody’s personal life. And this post tells about my own ecological choices.

Tropical Cyclone

My working place belongs to the WWF‘s Green Office program. At least I try to do ecological choices in my everyday life, like cycling to work (even in the winter time) or using digital materials instead printing them. I would like to insert Green Office logos to all of my learning materials to show my students that I am committed to these important values and hope to see them capturing them as well.

My Own Starting Results

So the first thing I did was doing a counter, that counts my ecological footpring. And here are my results. My ecological footprint according to this counter is 2,58 global hectares (gha) a year, which means, that if everybody lived like me, we’d need 1,25 globes to cover our living costs.

  • Home 0,67 (25,8%) gha/in a year
  • Traffic 0,54 (21,0%)
  • Food and drinks 0,69 (26,8%)
  • Products and services 0,68 (26,4%)
  • Total 2,58 (100%)

In our household water is used ∼ 7,4 cubic meters a month. I always try to avoid wasting water. In our household electricity is used 182 kWh a month and warming energy is used under 5000 kWh a year. I use bus, tram and metro approximately 30 kilometers and train 10 kilometers a week, although I try to cycle almost all the trips I do. Winter time is a bit challenging season in Finland, and sometimes it’s almost impossible to cycle. I don’t drive a car, but I travel 9-10 hours a year by airplane. This is very important, because traveling is my hobby. If I didn’t fly at all, my overall result would be 2,08 global hectares a year and if everybody lived like me, we’d need only 1,01 globe to cover our living costs.

All in all, I am committed to cut my own ecological footprint, and I am already doing a lot of good things in my life. But there are still some good choices I could do for our environment. Here is a good article (in Finnish) about making effective ecological choices. So here is a challenge for you: what can you do and what are you going to do in your personal life to cut your ecological footprint?