Kirjallisuus ja puheviestintä

Voidakseni toimia yläkoulun tai lukion pätevänä äidinkielen ja kirjallisuuden opettajana minun täytyy opiskella aiemmin suorittamieni filosofian maisterin tutkinnon ja opettajan pedagogisten opintojen lisäksi yleistä tai kotimaista kirjallisuustiedettä perus- ja aineopintojen verran sekä 10 opintopistettä puheviestintää. Tätä projektia lähden suorittamaan kurssi toisensa jälkeen ammatillisen opettajan töideni ohella. Nämä opinnot aion suorittaa tuttuun tapaan Helsingin yliopiston Avoimessa yliopistossa. Tällä sivulla kerron tarkemmin opintoprojektini etenemisestä.

Puheviestinnän opinnot (10 op)

Puheviestintä 1 (5 op)
Puheviestintä 2 (5 op)

Yleisen kirjallisuustieteen perusopinnot (30 op)

Johdatusta yleiseen kirjallisuustieteeseen (5 op)
Perusopintojen tekstianalyysi (5 op)
Kirjallisuudentutkimuksen menetelmiä (5 op)
Kirjallisuushistoria I – Antiikista renessanssiin (5 op) – suoritettu
Kirjallisuushistoria II – Valistuksesta nykyaikaan (5 op)
Kirjallisuushistoria III – syventävä jakso (5 op)

Yleisen kirjallisuustieteen aineopinnot

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s