Digimerkkien keräilyä

Aloitin tänään oppilaitoksessamme digiosaamismerkkien suorittamisen. Tästä olimme sopineet esimieheni kanssa jo aikaisemmin, ja nyt viimein sain perehdytyksen merkkien keräämiseen. Aloitin matkani kirjautumalla OpenBadgePassport-palveluun, perehtymällä Kopiosto ry:n Kopiraittila-sivustoon sekä suorittamalla ensimmäisen digimerkkini: Tekijänoikeustaituri-merkin. Tästä sai oikein komean diplominkin muistoksi.

tekija-noikeustaituri-opiskelija

Pidemmällä tähtäimellä tavoitteenani on suorittaa vähitellen digimerkkejä siten, että etenen oppilaitoksessamme pronssitasolta hopeatason kautta kultatasolle asti. Merkkitasoja on myös platinataso, ohjaava opettaja -merkki ja jotakin muuta. Ne ovat kuitenkin vielä tässä vaiheessa sen verran kaukaisia, että haukkaan mieluummin pienempiä palasia kerrallaan.

Open Badge Passport -profiilini osaamismerkkeineen löytyy täältä.